روغن پارس گریس شاسی (کارتن ده پوندی)

روغن پارس گریس شاسی (کارتن ده پوندی) با بافت نرم و بر پایه تغلیظ کننده صابون کلسیم می باشد که در روانکاری عمومی شاسی اتومبیل ها، اتصالات، لولاهای در و قفل ها به کار برده می شود.

سبد خرید

روغن پارس گریس شاسی (کارتن ده پوندی)