روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس EP2 (بشکه)

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس EP2 (بشکه) با تغلیظ کننده صابون لیتیوم كمپلكس است که در فرمولاسیون آن از افزودنی های بالا برنده فشارپذیری (EP) استفاده شده.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس EP2 (بشکه)