روغن ایرانول کاما 2 (بشکه)

روغن ایرانول کاما 2 (بشکه) ترکیبی از روغن پایه معدنی، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربری های عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف تهیه شده است؛ این محصول مناسب برای دمای عملیاتی بین 20ºC- تا 60ºC+ می باشد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن ایرانول کاما 2 (بشکه)