ضد یخ پارس سهند(کارتن گالن)

ضد یخ پارس سهند(کارتن گالن) با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

سبد خرید
مكان گيرنده

ضد یخ پارس سهند(کارتن گالن)