ضد یخ پارس سهند (بشکه)

ضد یخ پارس سهند (بشکه) ، ضدیخ و ضد جوش با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

سبد خرید
مكان گيرنده

ضد یخ پارس سهند (بشکه)