روغن موتور دیزلی بهران بندر 50 ویژه

10,500,000تومان

روغن موتور دیزلی بهران بندر ویژه 50، دارای درجه کیفیت CF است و قابل استفاده در موتور های دیزلی چهار زمانه و توربو شارژ است واین روغن در بسته بندی های 20 لیتری و بشکه تولید میشود.

سبد خرید
بهران بندر ویژه 50

روغن موتور دیزلی بهران بندر 50 ویژه

10,500,000تومان