روغن موتور ایرانول گاز سوز SAE40-GICX LA (بشکه)

روغن موتور ایرانول گاز سوز SAE40-GICX LA (بشکه) با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب به‌منظور استفاده در موتورهای ثابت گاز سوز تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول گاز سوز SAE40-GICX LA (بشکه)