روغن موتور پارس دو زمانه ویژه (کوارت)

روغن موتور پارس دو زمانه ویژه (کوارت) با بهره گیری از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی منحصر به فرد برای روانکاری انواع موتورهای بنزینی دو زمانه کوچک نظیر موتور سیکلت ها و قایق های موتوری دو زمانه مجهز به سیستم روانکاری مستقیم، اره زنجیری، موتورهای برق دو زمانه پرتابل و ماشین های چمن زنی فرموله شده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس دو زمانه ویژه (کوارت)