روغن موتور پارس هامون 40 (بشکه)

روغن موتور پارس هامون 40 (بشکه) برای استفاده در انواع موتورهای دیزلی معمولی و سوپرشارژ چهار زمانه مناسب می باشد. مواد افزودنی به کارگرفته شده در این روغن باعث افزایش عمر کارکرد روغن نسبت به سطوح کارآیی مشابه می گردد. API CF/SF

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس هامون 40 (بشکه)