روغن موتور پارس مزدا 40 (بشکه)

روغن موتور پارس مزدا 40 (بشکه) ، روغن موتور دیزلی است که با بهره گیری از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین تحت شرایط عملیاتی سخت و مطابق با سطح کارآیی API CD تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس مزدا 40 (بشکه)