روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 30 (بشکه)

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 30 (بشکه) با بهره گیری از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در موتور خودروهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپرشارژ که روغن با سطح کارآیی API SC/CC برای آنها توصیه شده قابل استفاده می باشد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 30 (بشکه)