روغن موتور پارس توربو کیان ویژه 60 (20 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور پارس توربو کیان ویژه 60 (20 لیتری پلاستیکی) یک روغن موتور برای سیستم های بنزینی و دیزلی ( به غیر از سوپر شارژ ها) می باشد که در شرایط معمولی و مطابق با سطح کارایی API SC/CC توليد شده است  که در تولید این روغن ها از روغن های پایه و مواد افزودنی استفاده  می شود .

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس توربو کیان ویژه 60 (20 لیتری پلاستیکی)