روغن موتور شهاب 30

روغن موتور شهاب 30 با ویسکوزیته 30 برای موتورهای بنزینی در آب و هوای معتدل مناسب است.

این روغن با پایداری بالا در برابر حرارت، از روانکاری کامل قطعات موتور در تمام طول رانندگی اطمینان حاصل می‌کند.

شهاب 30 با تاییدیه‌های داخلی، انتخابی ایده‌آل برای رانندگی روان، ایمن و کم مصرف در آب و هوای معتدل است.

سبد خرید
روغن موتور بهران شهاب 30

روغن موتور شهاب 30