روغن موتور بهران صحرا 25/50 (سطل 20 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور بهران صحرا 25/50 (سطل 20 لیتری پلاستیکی)، روغن‌ موتور ديزلی چند درجه ای با پایه معدنی است که مناسب برای روانكاری موتور های ديزلی غير سوپر شارژ است که در شرايط عملیاتی متوسط تا سخت كار می كنند.

این محصول با استفاده از روغن پايه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران صحرا 25/50 (سطل 20 لیتری پلاستیکی)