روغن موتور بهران شهاب 40 (بشکه)

روغن موتور بهران شهاب 40 (بشکه) ، روغن‌ موتور تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است كه برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پايه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تهیه می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران شهاب 40 (بشکه)