روغن موتور بهران بندر ویژه 50 (بشکه)

روغن موتور بهران بندر ویژه 50 (بشکه)، روغن موتور دیزلی تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری انواع موتور های دیزلی سنگین چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران بندر ویژه 50 (بشکه)