روغن موتور بهران سوپر رانا پلاس

روغن موتور بهران سوپر رانا پلاس 5w30، یک روغن تمام سنتتیک و سطح کیفیت SN است و برای موتورهای بنزینی مدل 2011 به بالا دارای توربوشارژر و تنفس طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد. روغن موتور بهران سوپر رانا پلاس، دارای نقطه انجماد 45- و نقطعه اشتعال 212+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث میشود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد.

سبد خرید
روغن موتور بهران سوپر رانا پلاس

روغن موتور بهران سوپر رانا پلاس