روغن پارس لنج 30(بشکه)

روغن پارس لنج 30(بشکه)پارس لنج ، به عنوان روغن سيستم در جعبه لنگ موتورهاي كراس هد با سرعت پايين و نیز موتورهاي ديزل دريايي(اصلي و جانبي) ترانك پيستون كه از سوخت هاي تقطيري استفاده مي نمايند، به کار برده می شود.

سبد خرید

روغن پارس لنج 30(بشکه)