روغن موتور پارس CNG (گازسوز) 20W50 (20 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور پارس CNG (گازسوز) 20W50 (20 لیتری پلاستیکی) چند درجه ای تولید شده توسط شرکت نفت پارس است که در گریدهای 15W40 و 20W50 تولید شده و قابلیت استفاده در تمامی فصول سال را داراست.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس CNG (گازسوز) 20W50 (20 لیتری پلاستیکی)