روغن موتور پارس پایا 20W50 (4 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور پارس پایا 20W50 (4 لیتری پلاستیکی)، روغن موتور مالتي گريد است که با بهره گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني ويژه برای استفاده در انواع موتورهای بنزینی و توربو شارژ مطابق با سطح كارايي API SJ  توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس پایا 20W50 (4 لیتری پلاستیکی)