روغن موتور پارس سوپر جم 20W50 (4 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور پارس سوپر جم 20W50 (4 لیتری پلاستیکی) ، روغن موتور مالتی گریدی است که با استفاده از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای موتور خودروهای متناسب با سطح کارآیی API SE تولید شده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر جم 20W50 (4 لیتری پلاستیکی)