روغن موتور فلومکس 5W30 SP (5 لیتری)

روغن موتور فلومکس 5W30 SP (5 لیتری)  بالاترین سطح کیفیت روغن موتور بنزینی است که با بهره گیری از روغن های پایه تمام سنتزی و مواد افزودنی مرغوب، موجب محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش، خوردگی و کاهش مصرف سوخت و کنترل احتراق نا بهنگام (LSPI) می گردد.

سبد خرید
روغن موتور فلومکس 5w30

روغن موتور فلومکس 5W30 SP (5 لیتری)