روغن موتور فلومکس 20W50 SJ (4 لیتری)

روغن موتور فلومکس 20W50 SJ (4 لیتری) برای خودروهای بنزینی کاربرد دارد. این محصول را  می توانید در تمام فصول سال استفاده کنید. روغن موتور فلومکس دارای گرانروی است که در تمام فصول سال قابل استفاده است.

سبد خرید
روغن موتور فلومکس 20/50

روغن موتور فلومکس 20W50 SJ (4 لیتری)