روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (5 لیتری)

روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (5 لیتری) از با کیفیت ترین روغن پایه و بهترین مواد افزودنی ساخته شده است. این روغن موتور جزء روغن موتورهای بنزینی است و برای خودروهایی با سوخت بنزینی مناسب است.

سبد خرید
روغن موتور فلومکس 10/40 های تک 5 لیتری

روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (5 لیتری)