روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (4 لیتری)

روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (4 لیتری) از با کیفیت ترین روغن پایه و بهترین مواد افزودنی ساخته شده است. این روغن موتور جزء روغن موتورهای بنزینی است و برای خودروهایی با سوخت بنزینی مناسب است. این محصول دارای ویسکوزیتۀ مناسب است که باعث می شود در دماهای مختلف سیالیت خود را حفظ کند که این موضوع در نهایت باعث بیشتر شدن طول عمر قطعات خودرو می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور فلومکس های تک 10W40 SM High Tech (4 لیتری)