روغن موتور فلومکس اولترا تک 0W20 SN Ultra Tech (5 لیتری)

روغن موتور فلومکس اولترا تک 0W20 SN Ultra Tech (5 لیتری) ، روغن موتور بنزینی تمام سنتزی است که با بهره گیری از روغن پایه های سنتزی و مواد افزودنی انحصاری، محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش و خوردگی داشته و موجب کاهش مصرف سوخت می گردد.

سبد خرید
روغن موتور فلومکس 0/20 الترا تک 5 لیتری

روغن موتور فلومکس اولترا تک 0W20 SN Ultra Tech (5 لیتری)