روغن موتور بهران پیشتاز 10/40 (3.5 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور بهران پیشتاز 10/40 (3.5 لیتری پلاستیکی) ، روغن موتور بنزینی چند درجه ای نیمه سینتتیک مرغوب با عملکرد مطلوب است که برای روانکاری خودرو هایی که این سطح کیفیت برای آنها توصیه شده، پیشنهاد می شود. این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

خودروهایی که در دفترچه راهنمای آن ویسکوزیته 10W40 و استاندارد API معادل با SJ یادداشت شده است. می توانند از این روغن موتور استفاده نمایند.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران پیشتاز 10/40 (3.5 لیتری پلاستیکی)