روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 20/50 (1 لیتری فلزی)

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 20/50 (1 لیتری فلزی) ، روغن موتور بنزینی معدنی با عملکرد عالی است که برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور سال 2002 و بعد از آن، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

بهران سوپر پیشتاز 20W-50 را شرکت Daimler AG (بنز) آلمان تایید کرده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 20/50 (1 لیتری فلزی)