روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10/40 (1 لیتری فلزی)

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10/40 (1 لیتری فلزی)، روغن موتور بنزینی نیمه سینتیک مرغوب با عملکرد عالی است است که برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور سال 2002 و بعد از آن پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود. بهران سوپر پیشتاز 10W-40 را شرکت Daimler AG (بنز) آلمان تایید کرده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10/40 (1 لیتری فلزی)