روغن موتور بهران رانا 5/50 (بشکه)

روغن موتور بهران رانا 5/50 (بشکه) ، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک مرغوب است که سطح کیفیت API SM را تأمین می‌کند و برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور تا سال 2011، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران رانا 5/50 (بشکه)