روغن موتور بهران رانا 10/40 (4 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور بهران رانا 10/40 (4 لیتری پلاستیکی)، روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک مرغوب است که سطح کیفیت API SM را تأمین می‌کند و برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور تا سال 2011، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران رانا 10/40 (4 لیتری پلاستیکی)