روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 40 (کوارت)

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 40 (کوارت) ، روغن موتور بنزینی دیزلی شرکت نفت پارس است که برای استفاده در انواع موتورهای بنزینی و دیزلی غیر سوپرشارژ در گرید 40 طراحی و تولید شده است و در دسته روغن موتورهای تک درجه ای بازار قرار دارد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 40 (کوارت)