روغن موتور دیزلی ایرانول SAE10 D9000 PLUS (بشکه)

روغن موتور دیزلی ایرانول SAE10 D9000 PLUS (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور دیزلی ایرانول SAE10 D9000 PLUS (بشکه)