روغن موتور بهران تکتاز 20/50 (کوارت فلزی)

روغن موتور بهران تکتاز 20/50، روغن موتور بنزینی معدنی است که برای روانکاری خودرو هایی که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران تکتاز 20/50 (کوارت فلزی)