روغن موتور بهران توان 40 (گالن فلزی)

روغن موتور بهران توان 40 (گالن فلزی) ، روغن موتور تک درجه ای است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ پیشنهاد می شود. بهران توان با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

روغن موتور بهران توان 40 استانداردهای بین المللی ‏API SC/CC‏ را دریافت نموده. به همین جهت از لحاظ کیفیت نسبت به استاندارد A در سطح متوسط قرار دارد.

سبد خرید

روغن موتور بهران توان 40 (گالن فلزی)