روغن موتور ایرانول E5-TOPENGINE 15W40 (بشکه )

روغن موتور ایرانول E5-TOPENGINE 15W40 (بشکه ) با استفاده از روغن پایهی نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین مطابق با استاندارد سطح آلایندگی یورو 5 و پایین تر برای تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول E5-TOPENGINE 15W40 (بشکه )