روغن موتور ایرانول – AFT III (بشکه )

روغن موتور ایرانول – AFT III (بشکه ) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول – AFT III (بشکه )