روغن موتور ایرانول _ATF II (بشکه)

روغن موتور ایرانول _ATF II (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول _ATF II (بشکه)