روغن موتور ایرانول 85w90-xp (ا لیتری پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول 85w90-xp (ا لیتری پلاستیکی) بـا استفاده از روغن پايه پـارافينيك مرغوب حـاصل از پالايش برشی از نفت خـام و مواد افزودنـي مناسب مقـاوم در مقابـل فشارهای بالا (Extreme Pressure ) توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 85w90-xp (ا لیتری پلاستیکی)