روغن موتور ایرانول 8000 20W50 ( کارتن 4 لیتری )

روغن موتور ایرانول 8000 20W50 (کارتن 4 لیتری ) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydrofinishing) ومواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 8000 20W50 ( کارتن 4 لیتری )