روغن موتور ایرانول 75w80- EP (2 لیتری پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول 75w80- EP (2 لیتری پلاستیکی) با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارها ی بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 75w80- EP (2 لیتری پلاستیکی)