روغن موتور ایرانول 6000 20W50 (کارتن 4 لیتری)

روغن موتور ایرانول 6000 20W50 (کارتن 4 لیتری) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 6000 20W50 (کارتن 4 لیتری)