روغن موتور ایرانول 20W50- TOPENGINE (بشکه)

روغن موتور ایرانول 20W50- TOPENGINE (بشکه) با استفــاده از روغن پایه‌ی گزينش شده و مواد افزودنی بسيار مرغوب، جهت مصرف در جديدترين مدل‌هاي موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 20W50- TOPENGINE (بشکه)