روغن موتور ایرانول 20W50-8000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول 20W50-8000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydrofinishing) ومواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 20W50-8000 (بشکه)