روغن موتور ایرانول 20W50-12000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول 20W50-12000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و شاخص گرانروی بالا با انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydrofinishing) و استفاده از مواد افزودنی مرغوب جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است .

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 20W50-12000 (بشکه)