روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D17000 (چلیک پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D17000 (چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن ( Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D17000 (چلیک پلاستیکی)