روغن موتور ایرانول صبا 20W50 ( کارتن 3.5 لیتری )

روغن موتور ایرانول صبا 20W50 ( کارتن 3.5 لیتری ) با استفاده از روغن پایه پارافینیک و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول صبا 20W50 ( کارتن 3.5 لیتری )