روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 1 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 1 لیتری فلزی ) روغن موتور با کارایی بالا و با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، برای تمام موتورهای بنزینی در اتومبیل های سواری و خودروهای ون سبک است، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 1 لیتری فلزی )