روغن موتور ایرانول سوما 25W50 (چلیک پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول سوما 25W50 (چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول سوما 25W50 (چلیک پلاستیکی)