بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40

بهران اولترا توربو دیزل دارای سطح کیفیتCJ/4 و CI/4 است و برای موتورهای طراحی موتور سال 2010 که میزان مجاز گوگرد سوخت آنها حداکثر 500 قسمت در میلیون است  مورد استفاده قرار میگیرد.

سبد خرید
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40

بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40